Cảm biến hồng ngoại chuyển động

CẢM ỨNG HỒNG NGOẠI ÂM TƯỜNG KW-SS201

Giá bán: 270.000 

Cảm biến hồng ngoại chuyển động

CÔNG TẮC CẢM ỨNG HỒNG NGOẠI ÂM TRẦN KW–SS302

Giá bán: 320.000 

Cảm biến hồng ngoại chuyển động

CÔNG TẮC CẢM ỨNG HIỆN DIỆN KW-PS286

Giá bán: 400.000 

Cảm biến hồng ngoại chuyển động

CẢM ỨNG HỒNG NGOẠI NỔI TƯỜNG KW-SS202(2PIR)

Giá bán: 320.000 

Cảm biến hồng ngoại chuyển động

CÔNG TẮC CẢM ỨNG HỒNG NGOẠI ÂM TRẦN KW–SS27

Giá bán: 135.000 

Cảm biến hồng ngoại chuyển động

Cảm ứng hồng ngoại nổi tường KW-SS782 (Kín nước)

Giá bán: 330.000 

Cảm biến hồng ngoại chuyển động

CẢM ỨNG HỒNG NGOẠI SS20C3

Giá bán: 270.000 

Cảm biến hồng ngoại chuyển động

CÔNG TẮC CẢM ỨNG HỒNG NGOẠI NỔI TRẦN SS702B

Giá bán: 280.000 

Cảm biến hồng ngoại chuyển động

CÔNG TẮC CẢM ỨNG HIỆN DIỆN SS786

Giá bán: 420.000 

Cảm biến hồng ngoại chuyển động

CẢM ỨNG CHUYỂN ĐỘNG KW–SS80

Giá bán: 310.000 

Cảm biến hồng ngoại chuyển động

CÔNG TẮC CẢM ỨNG TALIS 180-12-1

Giá bán: 1.160.000