Chuông báo DHI-DS11

Giá bán: 5.170.000 

“■ Nhiều kiểu chuông
■ Plug and play
■ Thông báo trên điện thoại (Imou)
■ Dễ dàng cài đặt thông qua wifi”