-31%
1.680.000 
Giá khuyến mãi: 1.165.000 
-21%
950.000 
Giá khuyến mãi: 750.000 
-28%
900.000 
Giá khuyến mãi: 650.000