-25%
3.000.000 
Giá khuyến mãi: 2.250.000 
-30%
2.700.000 
Giá khuyến mãi: 1.890.000 
-24%
2.500.000 
Giá khuyến mãi: 1.890.000