Giá bán: 1.358.000 
Giá bán: 2.613.000 

Cảm biến chuyển động

LUXA 103-200 – Cảm biến hồng ngoại

Giá bán: 2.426.000 
Giá bán: 2.112.000