Giá bán: 1.400.000 
Giá bán: 2.600.000 
Giá bán: 1.580.000 
Giá bán: 1.490.000 
Giá bán: 889.000 

Thiết bị trình chiếu

Giá treo máy chiếu điện tử ECM15

Giá bán: 5.990.000 

Thiết bị trình chiếu

Khung treo máy chiếu VTS600

Giá bán: 990.000 

Thiết bị trình chiếu

Giá treo máy chiếu MS65

Giá bán: 490.000 

Thiết bị trình chiếu

Bút trình chiếu Canon PR10-G Đen

Giá bán: 2.200.000 

Thiết bị trình chiếu

Bút trình chiếu Canon PR500-R Đen

Giá bán: 1.450.000 

Thiết bị trình chiếu

Bút trình chiếu Genius Pointer100

Giá bán: 890.000 

Thiết bị trình chiếu

Bút trình chiếu Vesine PP1000/VP101

Giá bán: 390.000 
Giá bán: 3.250.000 
Giá bán: 6.690.000 

Thiết bị trình chiếu

Màn chiếu chân E-VGA T84G (2m13 x 2m13)

Giá bán: 2.990.000 
Giá bán: 3.300.000 

Thiết bị trình chiếu

Màn chiếu Treo Dalite PW96WS 120 Inch

Giá bán: 1.590.000 
Giá bán: 1.690.000 

Thiết bị trình chiếu

Màn chiếu Chân Dalite P96TS 136 Inch

Giá bán: 1.650.000 

Thiết bị trình chiếu

Máy chiếu Sony VPL-CH370

Giá bán: 36.900.000 

Thiết bị trình chiếu

Máy chiếu Sony VPL-DX221

Giá bán: 10.750.000