SẢN PHẨM

NHÀ THÔNG MINH

CAMERA

-31%
-21%
-28%
900.000  650.000 

MẠNG LAN

1.150.000 

THIẾT BỊ VĂN PHÒNG

Thiết bị trình chiếu

Máy chiếu EPSON EB-2247U

24.200.000 

Thiết bị trình chiếu

Máy chếu EPSON EB-2042

16.000.000 

Thiết bị trình chiếu

Máy chiếu EPSON EB-X400

10.500.000 

Thiết bị trình chiếu

Máy chiếu EPSON EB X05

9.500.000 

Thiết bị trình chiếu

Máy chiếu EPSON EB X41

12.200.000 

Thiết bị trình chiếu

Máy chiếu EPSON EB S41

8.200.000 

Thiết bị trình chiếu

Máy chiếu OPTOMA EH336

27.500.000 

Thiết bị trình chiếu

Máy chiếu OPTOMA W331

14.500.000 

Thiết bị trình chiếu

Máy chiếu OPTOMA XA510

9.700.000 

Thiết bị trình chiếu

Máy chiếu OPTOMA SA500

8.499.000 

CHUÔNG HÌNH BÁO ĐộNG

Chuông hình - Báo động

Chuông báo DHI-DS11

5.170.000 

Chuông hình - Báo động

Camera DHI-VTO2111D-WP

3.980.000 

Chuông hình - Báo động

Màn hình cảm ứng DHI-VTH5221DW

6.240.000 

Chuông hình - Báo động

Camera DHI-VTO2101E-P

Chuông hình - Báo động

Màn hình cảm ứng DH-VTH1520AS-H

7.150.000 

Chuông hình - Báo động

Camera DHI-VTO2101E-P

Chuông hình - Báo động

Camera DH-VTO6000CM

4.560.000 

Chuông hình - Báo động

Camera DHI-VTO1210C-X

12.220.000 

Chuông hình - Báo động

Camera DHI-VTO2000A

5.060.000 

Chuông hình - Báo động

Màn hình cảm ứng DHI-VTH1660CH

17.200.000 

Chuông hình - Báo động

Màn hình cảm ứng DHI-VTH1550CH

5.400.000 

Chuông hình - Báo động

Màn hình cảm ứng DH-VTH1520A

5.260.000 

Chuông hình - Báo động

Màn hình cảm ứng DHI-VTH1510CH

4.900.000 
-20%
6.250.000  4.990.000 
-17%

Chuông hình - Báo động

Chuông cửa màn hình DS-KIS203 HIKVISION

3.900.000  3.250.000 
-17%

Chuông hình - Báo động

Chuông cửa màn hình DS-KIS203 HIKVISION

3.900.000  3.250.000 

Chuông hình - Báo động

Camera Chuông Cửa SAMSUNG SHT-CW610E/EN

1.530.000 

Chuông hình - Báo động

Chuông cửa màn hình DS-KIS203 HIKVISION

3.900.000 

CÁC SẢN PHẨM KHÁC